facebook_pixel
Spelutbildningar i Sverige 2019

Spelutbildningar i Sverige 2019

Plugga spel!

Vill du jobba i spelbranschen i framtiden? Då är det hög tid att ansöka till höstens spelutbildningar. Här är en maffig lista över Sveriges spelutbildningar till hjälp!

Det svenska spelundret lever och frodas alltjämt. Statistiken för svensk spelutveckling var i många år missvisande, då aktörer som King och Mojang stod för en oproportionerligt stor procentandel med sina enorma succéer. Även om vissa siffror antyder att tillväxten stagnerat, handlar det alltså snarare om en normalisering. Såväl stora som små spelutvecklare söker personal löpande, det utannonseras hundratals tjänster per år och framtiden ser fortsatt ljus ut för branschen.

 

Universitet och högskolor

Blekinge tekniska högskola

Spelprogrammering

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C.

Webb: https://www.bth.se/utbildning/program/dvgsp19h

Programmeringsutbildning med fokus på C++ och scriptspråk som Lua och Python. Programmet går även in på artificiell intelligens, 3D-programmering och prestandaoptimering. Tidigare studenter arbetar som programmerare eller konsulter i och utanför spelbranschen.

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Poäng: 300 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet:  Grundläggande behörighet samt Matematik 4 och Fysik 2 eller Matematik E och Fysik B.

Webb: https://www.bth.se/utbildning/program/paasp19h

Utbildningen ger spetskompetens inom spelteknik och spelutveckling men även en stabil grund inom generell programvaruteknik. Undervisningen varvar föreläsningar med egna projekt och spelteknikprototyper. Efter utbildningen kan du arbeta som spelutvecklare, programmerare eller systemutvecklare.

Digital ljudproduktion

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Webb: https://www.bth.se/utbildning/program/megdl19h/

Med fokus på digital ljuddesign och ljudberättande arbetar du under utbildningen nära studenter på högskolans andra spelutbildningar. I gemensamma projekt med programmerare görs ljuddesign för spelprototyper. Flera tidigare studenter arbetar med ljuddesign på spelföretag eller inom filmbranschen.

Technical Artist i spel

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Webb: https://www.bth.se/utbildning/program/udgta19h

Utbildningen ger dig verktyg för att arbeta både som grafiker och programmerare, eller som länken mellan rollerna, vilken är oumbärlig i många spelproduktioner. Utbildningen går in på både 2D- och 3D-grafik, och i projektform utvecklas spelprototyper tillsammans med andra studenter.

Digitala spel

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Webb: https://www.bth.se/utbildning/program/megds19h

Efter en kandidatexamen i digitala spel/medieteknik kan du fortsätta med studier på master- eller magisternivå, alternativt gå vidare som spelutvecklare eller entreprenör i spelbranschen. Utbildningens fokus på digitala medier och samarbete i team gör kompetensen eftertraktad även i andra branscher.

 

Chalmers tekniska högskola

Interaction Design and Technologies

Poäng: 120 hp

Sista anmälningsdag: 16 april

Behörighet: Tidigare högskolestudier

Webb: www.chalmers.se

Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig som spelutvecklare eller interaktionsdesigner. Även om en stor del av programmet har fokus på just interaktionsdesign inom spel kommer det att ge dig en bred förståelse för fältet, som rör allt från programvara till intelligenta hem och kläder.

 

Göteborgs universitet

Gameplay Design

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Webb: https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseid=TIA098

Behörighet: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska steg 6/Engelska B

Institutionen för tillämpad informationsteknologi ger en halvfartskurs som fördjupar dig i hur speldesign hänger ihop med programmering och grafisk design. I mindre projekt får du prova på utveckling och modifiering av spel.

Pedagogisk speldesign

Poäng: 15 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: https://ips.gu.se/utbildning/kurser/a-o/pedagogisk-speldesign

Kursen går in på hur spel, i bred bemärkelse från kortspel till datorspel, kan användas i pedagogiskt syfte. Inom ramen för kursen designar du både ickedigitala spel och en prototyp till ett datorspel.

Avancerad pedagogisk speldesign

Poäng: 15 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseid=PDA678

Kursen behandlar hur olika typer av spelmekanik och designmönster skapar specifika förutsättningar för lärande, och analyserar spel som pedagogiska system.

Högskolan i Skövde

Introduktion till spelvetenskap

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: https://www.his.se/Utbildning/hitta-utbildning/Kurser/MEA/ME356G/

Du får lära dig om definitioner av spel, spelandets psykologiska, sociala och materiella avgränsningar i tid och rum, samt relationen mellan spelsystem och berättelser. Bland annat.

Introduktion till motion capture

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: ME148G – Introduktion till 3D-modellering G1F och ME135G – Animeringstekniker I, introduktionskurs G1F (eller motsvarande kunskaper)

Webb: https://www.his.se/Utbildning/hitta-utbildning/Kurser/MEA/ME131G/

Under kursen får du en introduktion till hela motion capture-processen. Genom både praktiska och teoretiska moment följer kursen motion capture-arbetet från inspelning till färdig animation. Kunskaper från kursen kan tillämpas på både spel och film.

Animeringsprojekt

Poäng: 15 hp

Sista anmälningsdag: 16 april

Behörighet: ME337G-Projekt i spelutveckling I – grafik G1F och godkänd ME148G-Introduktion till 3D modellering G1F och genomgången ME344G-Förproduktion av berättelsedrivna spel – Grafik G1F (eller motsvarande kunskaper

Webb: https://www.his.se/Utbildning/hitta-utbildning/Kurser/MEA/ME360G/

Målet med kursen är att ge en inblick, och ge möjlighet att praktiskt prova på, hur arbetet med en konceptfilm för ett spel går till. Animationsarbetet syftar till att redan innan ett spel existerar återge hur det kan komma att fungera.

Digitalt berättande: spel och kulturarv

Poäng: 60 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Examen på grundnivå inom Medier, estetik och berättande (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B

Webb: https://www.his.se/Utbildning/hitta-utbildning/vara-program/Digitalt-berattande-spel-och-kulturarv-magisterprogram/

I magisterprogrammet i digitalt berättande arbetar du med just berättande, och hur berättelser kan integreras i spel och andra nya medier. Kursen förbereder dig för arbete i både spelbranschen och andra branscher, och ger dig även behörighet att fortsätta studier på master- och doktorandnivå.

Dataspelsutveckling

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Varierar beroende på inriktning, men bland annat: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A, eller: Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2

Webb: https://www.his.se/Utbildning/hitta-utbildning/vara-program/Dataspelsutveckling/

Det finns flera programinriktningar att välja bland. Design fokuserar naturligt nog på speldesign, Game writing innehåller spelanalys och speldesign, men fokuserar på dramaturgi och kreativt skrivande, med särskilt fokus på interaktivt berättande. Utöver dessa två kan du även välja följande inriktningar: grafik, ljud, musik och programmering.

 

Högskolan Väst

Spelutveckling i 3D-miljö

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: https://www.hv.se/utbildning/kurs/spelutveckling-i-3d-miljo-deltid-distans-suv100/

Under kursen varvas teori med praktiskt arbete där du får prova på att skapa 3D-objekt i spelmotorer som Unity och Unreal. I ett avslutande projektarbete utvecklar du ett eget spel i 3D. Kursen ges på distans.

 

Karlstads universitet

Dataingenjör

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2 och Matematik 3c (områdesbehörighet A8 med undantag för Kemi 1) alternativt områdesbehörighet 8 med undantag för Kemi A

Webb: https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/TGDDI

Utbildningen ger baskunskaper i datateknik och programmering. Ingenjörsutbildningen är inte specifikt inriktad mot spelbranschen men universitetet har goda kontakter med näringslivet och erbjuder också möjlighet till praktik.

 

Linköpings universitet

Innovativ programmering

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D).

Webb: https://liu.se/utbildning/program/6kipr

Med fokus på programmering för spel och mobilapplikationer lär du dig under utbildningen skriva effektiv och strukturerad kod, samtidigt som utbildningen ger tillfälle att reflektera över vad bra kod egentligen innebär. Arbetsmarknaden efter utbildningen finns dels i spelbranschen, men också inom en rad andra branscher.

Högskoleingenjör i datateknik

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)

Webb: https://liu.se/utbildning/program/6idat

Med fokus på C++ blir du en skicklig programmerare, men under utbildningen studerar du också datanät, parallella och distribuerade system, operativsystem och realtidssystem. Flera av dina lärare är några av Europas mest framstående forskare inom datateknik. Utbildningen gör dig attraktiv i flera branscher, men du kan också läsa vidare på exempelvis masterprogrammet med fokus på datorgrafik.

Civilingenjör i datateknik/Civilingenjör i mjukvaruteknik

Poäng: 300 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)

Webb: https://liu.se/utbildning/program/6cddd

Med fokus på programmeringsspråk som Python, Java och C++ arbetar du mot både mjukvaru- och hårdvaruprojekt – som robotar. Efter tre år väljer du en av programmets masterprofiler, exempelvis spelprogrammering eller AI och maskininlärning.

Civilingenjör i mjukvaruteknik

Poäng: 300 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)

Webb: https://liu.se/utbildning/program/6cmju

Utöver programmering av mjukvara fokuserar utbildningen även på personligt ledarskap.

 

Luleå tekniska universitet

Speldesign

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 5

Webb: https://www.ltu.se/edu/course/M00/M0001D

I en kort nybörjarkurs avhandlas de viktigaste elementen i speldesign och de aspekter av ett spel som ger god spelbarhet. Under kursen går ni också in på spelens historia, spelstruktur och teknik.

Högskoleingenjör Datorspelsutveckling

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 8

Webb: https://www.ltu.se/edu/program/TIDUG

Med bas i en ingenjörsutbildning får du som student läsa en rad kurser och arbetar i projekt inriktade mot spelprogrammering. Du kommer bland annat att kunna läsa AI-programmering, fysikprogrammering och spelmotorarkitektur.

Ljud i digitala spel

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ljudteknik 1 och 2 eller motsvarande förkunskaper

Webb: https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0039F

Kursen ger dig kunskaper för att kunna arbeta med att skapa, hantera och implementera ljud i digitala spel.

 

Lunds universitet

Civilingenjörsutbildning i datateknik

Poäng: 300 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9/A9)

Webb: http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TADAT

Efter inledande år med fokus på matematik och grundläggande tekniska ämnen kan du välja att specialisera dig. Utbildningen har inte särskild spelinriktning, men som civilingenjör är du efterfrågad på många arbetsplatser i bland annat spelbranschen. Finns även i högskoleingenjörsvariant.

 

Malmö universitet

Interaktionsdesign

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B

Webb: https://edu.mau.se/en/Program/TGIDE

Som interaktionsdesigner lär du dig designa interaktiva produkter, dels spel men också webbsidor och applikationer. Utbildningen berör vitt skilda ämnen som samhällsvetenskap och konst, men ger dig också möjlighet att utveckla egna prototyper.

Spelutveckling

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B, Matematik C

Webb: https://edu.mau.se/sv/Program/TGSPA

Spelutvecklingsprogrammet ger dig verktyg för att arbeta inom flera olika discipliner men med fokus på programmering i C++, 3D-modellering och agilt projektarbete. En stor del av utbildningen sker i projektform vilket gör dig väl rustad för arbete på spelstudios med liknande arbetsstruktur.

Procedurell generering av spelinnehåll

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Engelska 6/Engelska B från svensk gymnasieskola. -Minst 60 hp i huvudområdet datavetenskap varav minst 15 hp i programmering.

Webb: https://edu.mau.se/en/Course/DA273A

Sugen på att skapa nästa No Man’s Sky? Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbete med procedurella spel, från generering av världar till interaktivt berättande i en procedurell miljö.

 

Stockholms dramatiska högskola

Filmljud – kandidat

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/filmljud-kandidat

Utbildningen lär dig ljuddesign med fokus på både film och spel. På skolan finns studenter inom en mängd andra discipliner, främst film, vilket gör det enklare att förstå sambandet mellan det ljud du skapar och det sammanhang det ska smälta in i.

Stockholms universitet

Spelmusik

Poäng: 15 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Engelska B eller Engelska 6

Webb: https://www.su.se/sok-kurser-och-program/mvspmu-1.411635

Under kursen får du en historisk förståelse för hur spelmusiken tagit form och utvecklats under de senaste decennierna, men också kunskap om hur musiken produceras i förhållande till interaktivitet och narrativitet.

 

Södertörns högskola

Spelprogrammet – inriktning speldesign och scripting

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B, Matematik C

Webb: https://www.sh.se/program–kurser/program/grund/spelprogrammet

Programmet varvar teoretiska moment med praktiskt arbete. Här får du främst lära dig spelmekanik, berättande och level design. Efter examen är du redo för antingen en karriär på en spelstudio eller för att starta eget som entreprenör.

Spelprogrammet – inriktning grafik

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Engelska B

Webb: https://www.sh.se/program–kurser/program/grund/spelprogrammet

När du väljer inriktning grafik på Södertörns högskola får du främst arbeta med 3D-modellering, texturer, animationer och 2D-grafik, men även med konceptskisser och story boards. Utbildningen ger också en teoretisk förståelse för spelgrafik och visuell kommunikation vilket gör din kompetens attraktiv även utanför spelbranschen.

Umeå universitet

Digital medieproduktion

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: https://www.umu.se/utbildning/program/digital-medieproduktion/

Under utbildningen varvas teori och praktiskt arbete, och under tredje året kan du välja att specialisera dig inom något av ämnena på universitetet. Utbildningen förbereder dig för arbete inom en rad olika branscher, exempelvis som programmerare, animatör eller spelutvecklare på en spelstudio.

Datorspel och lärande I

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: https://www.umu.se/utbildning/kurser/datorspel-och-larande-i/

Kursen ger dig kunskap om hur datorspel kan användas pedagogiskt, dels i undervisning men också i en rad olika gamification-tillämpningar.

Digitalt berättande och kreativt lärande

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: https://www.umu.se/utbildning/kurser/digitalt-berattande-och-kreativt-larande/

Under kursen arbetar ni praktiskt i det enkla verktyget Scratch för att skapa förståelse för digitalt berättande och enklare problemlösning. Kursen är främst framtagen för lärare som vill introducera elever för liknande verktyg.

 

Uppsala universitet

Kandidatprogram i speldesign och projektledning

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Matematik B

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=HSL1K

Kombinerar föreläsningar med workshops och praktiskt arbete i projekt. Under utbildningen lär du dig speldesign, men blir också en god projektledare vilket är efterfrågat i många större spelprojekt.

Kandidatprogram i speldesign och grafik

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Matematik B

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=HSG1K

Programmet är specialiserat på produktion av spelgrafik och du får chans att kombinera teoretisk och artistisk kunskap för att skapa grafik i 2D och 3D. Under kursen genomförs flera projekt vilket gör dig väl förberedd på yrkeslivet.

Kandidatprogram i speldesign och programmering

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Matematik D

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=HSP1K

Under utbildningen får du de logiska och tekniska kunskaper som krävs för att utveckla ett spel. Utöver programmering tränas du under utbildningen också i samarbetstekniska färdigheter som är efterfrågade i spelbranschen.

Kandidatprogram i speldesign

Poäng: 180 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=HSD1K

Programmet är specialiserat på produktion av spelgrafik och du får chans att kombinera teoretisk och artistisk kunskap för att skapa grafik i 2D och 3D. Under kursen genomförs flera projekt vilket gör dig väl förberedd på yrkeslivet.

Interaktivt berättande

Poäng:  7.5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: 30 hp i speldesign

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD059&typ=1

Kursen tar stöd från teori från etnologi, litteraturvetenskap och speldesign för en tvärvetenskaplig kurs. Framför allt fokus på just spel och eget skapande. Kursen behandlar berättandets roll ur ett kulturellt perspektiv.

Innovation game

Poäng: 5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: 150 hp, samt Engelska 6

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=3HI001&typ=1

En sommarkurs som ska ge kunskap om innovativa processer och tänkande. Fokus ligger på problemlösande, och speldesign används som verktyg för att främja förbättringar inom sjukvård och inlärning.

Karaktärsdesign och representation

Poäng: 7.5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: 30 hp i speldesign

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD060&typ=1

En tvärvetenskaplig kurs som använder sig av etnologi, genusvetenskap och speldesign. Perspektiv på kulturella representationer, genus och etnicitet, och hur dessa framställs i spel. Praktiska gestaltningsprojekt ingår.

Spelutveckling för Android

Poäng: 7.5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: 7.5 hp i programmering

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD061&typ=1

En kurs på distans där du får skapa mindre spel och lära känna Android som plattform.

Speldesign i praktiken

Poäng: 15 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD058&typ=1

Kursen blandar företagsekonomi och juridik och ser, utöver själva speldesignen, även på spel som ett affärsprojekt. Här får du alltså lära dig hur du prövar ett spel på en testpublik, hur du identifierar en marknad och lanserar ett spel.

Visualisering med 3D-datorgrafik

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD505&typ=1

En introduktion till visualisering, animation och modellering med hjälp av 3D. Kursen har inget särskilt spelfokus utan kunskaperna kan också användas för 3D-modellering inom exempelvis biologi eller medicin.

3D-modellering och visualisering med ZBrush

Poäng: 15 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD501&typ=1

Efter kursen har du en grundläggande förståelse för 3D-modellering. Du får praktisk erfarenhet av att bygga och texturera högpolygona modeller. Arbetet under kursen görs i ZBrush, men tidigare erfarenhet av annat 3D-program rekommenderas.

API för spelutveckling

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: 60 hp, varav 30 hp inom spelprogrammering

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD807&typ=1

Genom kursen lär du dig använda och utveckla Application Programming Interfaces (API), och får praktiskt utveckla flera mindre ramverk samt komponenter av funktionalitet.

Motion Capture för spel

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: Grundläggande behörighet

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD506&typ=1

Ger dig grundläggande färdigheter i motion capture och lär dig arbetsprocessen från planering till animation. Under utbildningen får du fri tillgång till en motion capture-studio där du gör egna inspelningar.

Nätverksprogrammering för spel

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: 22,5 hp datavetenskap inklusive Programmering med C/C++ 1 – introduktion, 5 hp och Programmering med C/C++ 2 – algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp eller 10 hp från kurser med motsvarande innehåll

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD808&typ=1

Grundläggande kurs som lär dig grunderna inom nätverksprogrammering i C/C++. Går även in på interprocesskommunikation i distribuerade system.

Concept Art

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 15 april

Behörighet: 7,5 hp inom områdena gestaltning/grafisk design

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD520&typ=1

Lär dig idéutveckling och skissteknik som kan tillämpas på produktion av både spel och film. Under kursen arbetar du med digitalt måleri, karaktärsutveckling och bildmanus.

Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel

Poäng: 7,5 hp

Sista anmälningsdag: 16 april

Behörighet: 30 hp i speldesign

Webb: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SD514&typ=1

Fördjupa dig i visuell kommunikationsteori och visuellt berättande. Du omsätter också teoretiska kunskaper i konstnärlig produktion i relation till spelets helhet.

 

Sidor: 1 2

Om skribenten

Joakim Kilman

Värmlänning som spelat sedan barnsben. Utbildad lärare, älskar det skrivna ordet och spelar allt jag kommer över. Lagom sur.

Liknande artiklar